lv | ru
Igauņu kapiIgauņu kapi, Salgales pagastsKapsētas
Telefons: 26790264E-pasts:
Ikšķiles kapiIkšķile, Klusā ielaKapsētas
Telefons: 65030202E-pasts: dome@ikskile.lv
Īles kapiĪles pagastsKapsētas
Telefons: 63754650E-pasts: ilespp@ile.auce.lv
Iļģu kapiKalēju iela 12, GrobiņaKapsētas
Telefons: 63490458E-pasts: dome@grobinasnovads.lv
Ilze MetuzāleCēsu iela 31 k-9, Rīga, LV-1012Juridiskā palīdzība
Telefons: +371 67288031 , +371 26619515E-pasts: Ilze.Metuzale@LatvijasNotars.lv
Ilze PopeleBrīvības iela 10B, Dobele, LV-3701Juridiskā palīdzība
Telefons: +371 63722507E-pasts: Ilze.Popele@LatvijasNotars.lv
Inešu Sila kapiVecpiebalgas novads, Inešu pagastsKapsētas
Telefons: 64129328E-pasts: inesi@vecpiebalga.lv
Inguna BakanauskaLielā iela 4, Talsi, LV-3201Juridiskā palīdzība
Telefons: +371 27079390 , +371 63223700E-pasts: Inguna.Bakanauska@LatvijasNotars.lv
Ivana kapiKalna iela 19, Latgales priekšpilsētaKapsētas
Telefons: 67144988E-pasts:
Ivdrīšu kapsētaP62, Preiļu pagastsKapsētas
Telefons: 65322766E-pasts: dome@preili.lv
Jāņkalna kapiAizputes iela 21, KuldīgaKapsētas
Telefons: 633 22469E-pasts: DOME@KULDIGA.LV
Jaškovas kapiAbrenes iela 31A, Viļaka, Viļakas pilsētaKapsētas
Telefons: 64507224E-pasts: dome@vilaka.lv
Jaunburtnieku kapsētaBērzaines pagastsKapsētas
Telefons: 29423415E-pasts: berzaines.pagasts@kocenunovads.lv
Jaunie kapiRožu iela 31, Janeikas, Ceraukstes pagastsKapsētas
Telefons: 80003939E-pasts: dome@bauska.lv
Jaunie kapiSaules iela, Valgunde, Valgundes pagastsKapsētas
Telefons: 26335303E-pasts: valgundespp@jelgavasnovads.lv