lv | ru
Stroķu kapiVecpils pagastsKapsētas
Telefons: 26110266E-pasts: dome@durbe.lv
Sūnu kapiKūku pagastsKapsētas
Telefons: 20232270E-pasts: vilma.kalnina@krustpils.lv
Sveikaļu kapiRūpniecības iela 35, VentspilsKapsētas
Telefons: E-pasts:
Svētiņu kapiGaigalavas pagastsKapsētas
Telefons: 64622238E-pasts: info@rezeknesnovads.lv
Tanslavu kapiTanslavu kapi, Daukstu pagastsKapsētas
Telefons: 64471515E-pasts: stari@gulbene.lv
Taunagas jaunie kapiDricānu pagastsKapsētas
Telefons: 64622238E-pasts: dricani@rezeknesnovads.lv
Taurenes Lodes Apšu kapiLodes Apšu kapi, Taurenes pagastsKapsētas
Telefons: 64107279E-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Taxi Ventspils MS-VR IKKuldīgas 5, Ventspils,Bēru transports, Katafalki
Telefons: 80009800E-pasts: taximsvr@inbox.lv
Tērvetes kapiTērvetes pagastsKapsētas
Telefons: 25976433E-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv
Teteles kapiTeteles kapi, Cenu pagasts, Ozolnieku novadsKapsētas
Telefons: 20259923E-pasts:
Tilderu kapiMaskavas iela 502, Latgales priekšpilsēta, RīgaKapsētas
Telefons: 28631481E-pasts:
Tilžas kapiRaiņa iela 19, Tilža, Tilžas pagastsKapsētas
Telefons: 64522453E-pasts: dome@balvi.lv
Timšānu kapiSventes pagasts, Daugavpils novadsKapsētas
Telefons: 26759870E-pasts: parvalde@svente.lv
Tolojevcu kapiToloevci, Piedrujas pagastsKapsētas
Telefons: 65624383E-pasts: dome@kraslava.lv
Tomes kapsētasTomes pagastsKapsētas
Telefons: 20279554E-pasts: dome@kegums.lv