lv | ru

Pašvaldības, Sociālie dienesti

Alojas Sociālais dienestsRīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64031220, 29476711E-pasts: socdienests@aloja.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldeLielā Ezera ielā 11 Alūksnē, LV 4301Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64381347, 27865635E-pasts: evija.svalbe@aluksne.lv
Amatas novada SOCIĀLAIS DIENESTSdome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: +371 64127940; +371 29358187E-pasts: vaira.zauere@amatasnovads.lv
Apes novada sociālais dienestsTirgus iela 5, Ape, Apes novads, LV- 4337Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64355187E-pasts: undine.usklinge@ape.lv
Babītes novada Sociālais dienestsPiņķos – Centra iela 3, Babītes pagastāPašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 67511294E-pasts: socialaisdienests@babite.lv
Baldones novada Sociālais dienestsPārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV 2125Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 67350996 25690997 27840484E-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
Baltinavas novada Sociālais dienestsKārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV - 4594, LatvijaPašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 26393109E-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienestsRaiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64521998E-pasts: socdienests@balvi.lv
Bauskas novada Sociālais dienestsRūpniecības iela 7, LV-3901Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 63921805E-pasts: ina.krumina@bauska.lv
Beverīnas novada Sociālais dienests"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64220887, 26118898E-pasts: ginta.piksena@beverina.lv
Brocēnu novada pašvaldības Sociālais dienests Skolas iela 10, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 63807296E-pasts: soc.dienests@broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienestsVanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 29452929E-pasts: info.sd@burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldības Sociālais dienestsStacijas iela 5, CarnikavaPašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 20254044E-pasts: sanita.sulca@carnikava.lv,
Cēsu novada pašvaldības Sociālais dienestsBērzaines ielā 16/18, Cēsīs, LV-4101Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64127740E-pasts: soc.ag@cesis.lv
Cesvaines Sociālais dienestsRīgas iela 4, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64852032E-pasts: socdienests@cesvaine.lv