lv | ru

Pašvaldības, Sociālie dienesti

Jelgavas novada sociālais dienests4. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV–3001Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 63024965; 27872854E-pasts: ilze.ana@jelgavasnovads.lv
Kārsavas sociālais dienestsVienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65 733245E-pasts: andzela.malakane@karsava.lv
Ķekavas novada sociālais dienestsGaismas iela 19, k -8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 67935814E-pasts: socdienests@kekava.lv
Kocēnu Sociālais dienestsAlejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts Kocēnu novads, LV - 4220Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 27891673E-pasts: soc.dienests@kocenunovads.lv
Kokneses novada domes Sociālais dienestsVērenes iela 1, Koknese, Kokneses novads, Latvija, LV-5113Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65161811E-pasts: soc.dienests@koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienestsGrāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65622528E-pasts: socagentura@kraslava.lv
Krimuldas novada Sociālais dienests67976870, mob. 27737306Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: Saules iela 1 c, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144E-pasts: socialaisdienests@krimulda.lv
Krustpils novada Sociālais dienestsRīgas ielā 150a, Jēkabpils, LV- 5202Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65237636E-pasts: socdienests@krustpils.lv
Lielvārdes novada sociālais dienestsRaiņa iela 11a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070,Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65020836E-pasts: gunta.kostina@lielvarde.lv
Līgatnes novada Sociālais dienestsNītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 64155587E-pasts: socdienests@ligatne.lv
Līvānu novada Sociālais dienestsRīgas iela 77, Līvāni, LV-5316Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65307165, 65307166E-pasts: lnsd@livani.lv
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienestsParka iela 4, Madona, Madonas novads LV-4801Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: +371 64807291E-pasts: socialais.dienests@madona.lv
Pļaviņu novada Sociālais dienestsDaugavas iela 4, Pļaviņas,Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65133864, 26132846E-pasts: socdienests@plavinas.lv
Rojas SOCIĀLAIS DIENESTSCeltnieku iela 6, Roja Rojas novads, LV-3264Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 63269551E-pasts: socialaisdienests@roja.lv
Ādažu novada Sociālais dienestsGaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 67997977E-pasts: ieva.roze@adazi.lv