lv | ru

Pašvaldības, Sociālie dienesti

Alsungas novada Sociālais dienestsPils ielā 1, Alsungas novadā , LV-3306 Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 63321307E-pasts: socialie@alsunga.lv
Jaunpils novada domes sociālais dienests„Ērģelnieki” Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 29446778; 63180997E-pasts: elina.udre@jaunpils.lv
Kapeles kapiZvaigžņu iela 15, JēkabpilsKapsētas, Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 20027341E-pasts: jekpak@jekpak.lv
Neretas novada pašvaldības sociālais dienestsPētera Lodziņa ielā 2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 65176211 mob. 22473442E-pasts: neretsocdienests@inbox.lv
Kuldīgas novada Sociālais dienestsDzirnavu ielā 9, Kuldīgā, LV-3301Pašvaldības, Sociālie dienesti
Telefons: 63350107E-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv