lv | ru

Rojas SOCIĀLAIS DIENESTS

Celtnieku iela 6, Roja Rojas novads, LV-3264Telefons: 63269551E-pasts: socialaisdienests@roja.lvMājas lapa: http://roja.lv/lv/socdienasts

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Rojas novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti