lv | ru

Smiltenes novada Sociālais dienests

Dārza iela 3, Smiltenes novads, LV- 4729Telefons: 64707865E-pasts: soc.dienests@smiltene.lvMājas lapa: http://www.smiltene.lv/socialais_dienests

Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 143 eiro. Sīkāka informācija zvanot - 64707865

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti