lv | ru

Stopiņu novada domes Sociālais dienests

Insitūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novada, LV-2130Telefons: 67910792E-pasts: sociala.nodala@stopini.lvMājas lapa: http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests

Pašvaldības palīdzība apbedīšanai noteiktos gadījumos ir šāda: -EUR 160.00 apmērā, - apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Stopiņu novada administrīvajā teritorijā, tuvieniekam, kurš uzņēmies apbedīšanu, 10 dienu laikā, bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķina kontu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti