lv | ru

Strenču novada Sociālais dienests

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novadsTelefons: 64715617E-pasts: socialais.dienests@strencunovads.lvMājas lapa: http://strencunovads.lv/pakalpojumi/socialais-dienests/

Apbedīšanas pabalsts Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 300.00 EUR un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas. Dienests ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves bijusi Strenču novada administratīvā teritorija, par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts un kura bijusi trūcīga. Pabalsts tiek izmaksāts norādītajā norēķina kontā. Tiek piešķirts 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti