lv | ru

Vaiņodes novada sociālais dienests

Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov., LV-3435.Telefons: 6 34 84915E-pasts: vainodesd@inbox.lvMājas lapa: http://www.vainode.lv/socialais-dienests/

7. Apbedīšanas pabalsts. 7.1. Sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstus par personām, kuru deklarētā dzīvesvieta (iepriekš pieraksta vieta) ir bijusi Vaiņodes novadā. 7.2. Apbedīšanas pabalsts ir euro 71.14 apmērā. 7.3. Juridiskais pamats pabalsta piešķiršanai ir iesniegums un dzimtsarakstu nodaļas izsniegta noteikta parauga izziņa par miršanas fakta reģistrāciju. 7.4. Tiesības saņemt pabalstu ir fiziskai vai juridiskai personai, kas uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu. 7.5. Ja mirušai personai nav piederīgo, apbedīšanas izdevumus sedz no pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti