lv | ru

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201Telefons: 64207140E-pasts: slp@valmiera.lvMājas lapa: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/parvaldes_struktura_un_kontakti/socialo_lietu_parvalde/par_socialo_lietu_parvaldi/

Pabalsti apbedīšanai Apbedīšanas pabalstu piešķir: sociāli apdrošinātam cilvēkam tā apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā; sociāli apdrošināta cilvēka ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris sociāli apdrošinātais, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs; ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš uzņēmies apbedīšanu, ja sociāli apdrošinātais vai tā apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc darba attiecību vai pašnodarbinātības izbeigšanas. Apbedīšanas pabalsta apmērs: apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā - mirušā apdrošinātā mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā; bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā; apdrošinātā cilvēka apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti