lv | ru

Ventspils novada Sociālais dienests

Ventspils novada Sociālais dienests, Ūdens iela 15, Ventspils , LV 3601Telefons: 28387367E-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lvMājas lapa: http://www.ventspilsnovads.lv/pakalpojumi/140-socialais-dienests/pakalpojumi-soc-dienests/1753-ventspils-novada-sociala-dienesta-pakalpojumi

Apbedīšanas pabalsts. Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām. Pabalstu apbedīšanai piešķir, vienam no mirušā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusī persona bija deklarēta Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Klients vēršas ar iesniegumu Ventspils novada Sociālā dienesta pie sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas un iesniedz: izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti