lv | ru

Alsungas novada Sociālais dienests

Pils ielā 1, Alsungas novadā , LV-3306 Telefons: 63321307E-pasts: socialie@alsunga.lvMājas lapa: http://alsunga.lv/lv/socialais_dienest

Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti