lv | ru

Ādažu novada Sociālais dienests

Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164Telefons: 67997977E-pasts: ieva.roze@adazi.lvMājas lapa: https://www.adazi.lv/sabiedriba/sociala-palidziba/

     Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni. Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.4 Par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai nosaka apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību Ādažu novada iedzīvotāja nāves gadījumā.

Pabalsta apmērs ir 100.00 euro.

Pabalsta apmērs ir 285,00 euro, ja nav saņemts apbedīšanas pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Ja saņemtais apbedīšanas pabalsts no VSAA ir mazāks par 285,00 euro, tiek segta iztrūkstošā summa līdz 285, 00 euro, bet ne mazāk kā 100,00 euro apmērā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti