lv | ru

Ādiģēru kapi

Jaundundaga, Dundagas pagastsTelefons: 63237851E-pasts: dome@dundaga.lv

Kapsētas

Pakalpojumi
  • Kapsētas