lv | ru

IECAVAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.Telefons: 63942241; 63942240E-pasts: socdienests@iecava.lvMājas lapa: http://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/socialais-dienests/

Iecavas novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Iecavas novada iedzīvotājiem. Apmeklētājus pieņem: Pirmdien 8-17 (pusdienas pārtraukums 12.30-13.30) Trešdien 8-19 (pusdienas pārtraukums 12.30-13.30)

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti