lv | ru

Ilūkstes novada sociālais dienests

Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447Telefons: 65463398, mob.: 26687721E-pasts: soc.dienests@ilukste.lvMājas lapa: http://www.ilukste.lv/novads/sociala-un-veselibas-aprupe/socialais-dienests/

Ilūkstes novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde un tās darbības mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti