lv | ru

Jaunpiebalgas novads Sociālais dienests

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV–4125Telefons: 64107898, 28004439E-pasts: liga.abelniece@jaunpiebalga.lvMājas lapa: http://www.jaunpiebalga.lv/struktra/socilais-dienests

Sociālā dienesta funkcijas: sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību; nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību; informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā norādīt atteikuma iemeslus un lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību; sniegt personai palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinām šīs personas iekļaušanos sabiedrībā; sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā; sniegt pārskatus un atskaites atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; izvērtēt un sagatavot līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem novadā vai ar citām pašvaldībām par to sociālo pakalpojumu saņemšanu un samaksu, kuru sniegšanu Sociālais dienests nenodrošina, finansējot šos pakalpojumus pilnībā vai da]ēji no pašvaldības iedalītā budžeta līdzekļiem; nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti. Sociālais pabalsts : - Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti