lv | ru

Jaunpils novada domes sociālais dienests

„Ērģelnieki” Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145Telefons: 29446778; 63180997E-pasts: elina.udre@jaunpils.lvMājas lapa: https://jaunpils.lv/socialais%20dienests.php

Pašvaldības pabalsti, ko piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju: pabalsts apbedīšanai.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti