lv | ru

Jelgavas novada sociālais dienests

4. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV–3001Telefons: 63024965; 27872854E-pasts: ilze.ana@jelgavasnovads.lvMājas lapa: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/sociala-joma/socialais-dienests/

Jelgavas novada sociālais dienests ir Pašvaldības iestāde, kas izveidota, lai Jelgavas novada iedzīvotājiem nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti