lv | ru

Kocēnu Sociālais dienests

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts Kocēnu novads, LV - 4220Telefons: 27891673E-pasts: soc.dienests@kocenunovads.lvMājas lapa: http://www.koceni.lv/parvaldes-struktura-un-kontakti/socialais-dienests

<p>3. Kocēnu novada dome ir noteikusi šādus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, ko piešķir personai vai ģimenei konkrētās dzīves situācijās, neizvērtējot personu materiālos resursus: 3.2. apbedīšanas pabalsts;</p>

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti