lv | ru

Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests

Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601Telefons: 65622528E-pasts: socagentura@kraslava.lvMājas lapa: https://kraslava.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/socialais-dienests/

Pašvaldības pabalsti, ko piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju: pabalsts apbedīšanai.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti