lv | ru

Krimuldas novada Sociālais dienests

67976870, mob. 27737306Telefons: Saules iela 1 c, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144E-pasts: socialaisdienests@krimulda.lvMājas lapa: http://www.krimulda.lv/index.php?p=13745&lang=501&a=2&b=1&lbu=60489

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības pabalstu pieprasa tās pašvaldības Sociālajā dienestā, kuras teritorijā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Vēršoties Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības nepieciešams: uzrādīt personu apliecinošus dokumentus (pase vai personas apliecība) darbspējīgām personām jāreģistrējas Nodarbinātības Valsts aģentūrā, ja persona (vai ģimenes locekļi ir darbspējīgā vecumā) nav darba ņēmējs. Krimuldas novadā, neizvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikts: * apbedīšanas pabalsts.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti