lv | ru

Krustpils novada Sociālais dienests

Rīgas ielā 150a, Jēkabpils, LV- 5202Telefons: 65237636E-pasts: socdienests@krustpils.lvMājas lapa: http://www.krustpils.lv/kontakti/socialais-dienests

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām. Novadā - neizvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikts: * apbedīšanas pabalsts.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti