lv | ru

Ķekavas novada sociālais dienests

Gaismas iela 19, k -8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123Telefons: 67935814E-pasts: socdienests@kekava.lvMājas lapa: http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=330

Ķekavas novada sociālais dienests nodrošina: sociālo (materiālo) palīdzību, sociālo rehabilitāciju, sociālo darbu ģimenēm ar bērniem, psihologa (bezmaksas) pakalpojumus. Kas var saņemt sociālos pakapojumus? Sociālā darba pakalpojumi, sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita. Ķekavas novada iedzīvotājs, kurš ir deklarējis savu dzīvesvietu Ķekavas novadā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti