lv | ru

Neretas novada pašvaldības sociālais dienests

Pētera Lodziņa ielā 2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118Telefons: 65176211 mob. 22473442E-pasts: neretsocdienests@inbox.lv

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām. Novadā - neizvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikts: * apbedīšanas pabalsts.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti