lv | ru

Kā rīkoties pēc tuvinieka nāves

Lai Jums atvieglotu bēru organizēšanu, apkopojām galvenos jautājumus, kuri jārisina šajā situācijā:
 

1. Par notikušo jāpaziņo Ģimenes ārstam, kas Jums izsniegs apliecību par nāves cēloni (brīvdienās un nakts stundās telefoniski konstatēs faktu). Ja nāves cēlonis nav izskaidrojams, par notikušo informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa telefonu 113, kas ierodoties konstatēs nāves faktu, un izsniegs norīkojumu nogādāt mirušo Morgā. Ja nāves cēlonis ir Krimināla rakstura vai negadījums, par notikušo jāinformē Valsts policiju pa telefonu 112.

2. Jāsarunā mirušā aizvešana, uzglabāšana (Morgs) un sagatavošana apbedīšanai. To parasti veic (Apbedīšanas biroji).

3. Par nāves faktu jāinformē Dzimtsarakstu nodaļa. Tur saņemsiet Miršanas apliecību, kas nepieciešama mantojumu lietu kārtošanai, palīdzībai no Sociālajiem dienestiem, kapa vietas saņemšanai.

4. Jāizvēlas un jāsarunā kapa vieta (vai Krematorija). Jāsazinās ar attiecīgo Kapu pārzini.

5. Jāsarunā (Bēru izvadītājs). Tā var būt nolīgta persona vai arī kāds zinošs radinieks vai paziņa.

6. Jāsazinās ar Mācītāju ja plānots lūgt viņu piedalīties apbedīšanas ceremonijā.

7. Jāiegādājas nepieciešamie Apbedīšanas piederumi ( Zārks, ziedi, vainagi, sēru lentas, u.c.).

8. Ja nepieciešams, jāsarunā Bēru muzikanti, Bēru mielasts, Telpu noma - Banketu zāle.

9. Jāpaziņo tuviniekiem informācija par bēru norises vietu, laiku un citiem precizējošiem jautājumiem.