lv | ru

Kapsētas

Otrā pasaules kara kritušo padomju karavīru Brāļu kapiJekabpils, Zaļā iela, pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijasKapsētas
Telefons: 652338822E-pasts: tic@jekabpils.lv
Rubenes kapiRubene, Kocēnu pagastsKapsētas
Telefons: 66954826E-pasts: info@kocenunovads.lv
Silu kapiĪves pagastsKapsētas
Telefons: 63232110E-pasts: dome@talsi.lv
Skrūskopa kapiAizputes novads, AizputeKapsētas
Telefons: 29606627 E-pasts: dome1@aizpute.lv
Strupdeguņu kapiPoķi, Platones pagastsKapsētas
Telefons: E-pasts:
Svētes kapiVilces iela, SvēteKapsētas
Telefons: 63055548E-pasts: svetespp@jelgavasnovads.lv
Talsu Jaunie kapiMiera iela 14, TalsiKapsētas
Telefons: 63232110E-pasts: dome@talsi.lv
Torņkalna kapsētaFriča Brīvzemnieka iela 4, RīgaKapsētas
Telefons: 26525796E-pasts:
Turku kapiAlejas iela 3, CēsisKapsētas
Telefons: 64161800E-pasts: dome@cesis.lv
Vecie Baronu kapiPope, Popes pagastsKapsētas
Telefons: 63681086E-pasts: pope@ventspilsnd.lv
Vecpiebalgas Vidus kapiVidus kapi, VecpiebalgaKapsētas
Telefons: 64107279E-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Ābeļu kapiĀbeļu pagastsKapsētas
Telefons: 65231105E-pasts: abeli@jekabpilsnovads.lv
Ādiģēru kapiJaundundaga, Dundagas pagastsKapsētas
Telefons: 63237851E-pasts: dome@dundaga.lv
Adzes kapsētaGudenieku pagastsKapsētas
Telefons: 63352117E-pasts: GUDENIEKI@KULDIGA.LV
Alojas kapiAloja,Miera iela 2Kapsētas
Telefons: 26236060E-pasts: dome@aloja.lv