lv | ru

Kapsētas

Baltiņu kapiKrāslavas pagastsKapsētas
Telefons: 65624383E-pasts: dome@kraslava.lv
Baltmuižas kapiBaltmuiža, Eglaines pagastsKapsētas
Telefons: 65447850E-pasts: dome@ilukste.lv
Barkānu kapiMalnavas pagastsKapsētas
Telefons: 26111413E-pasts: malnava@karsava.lv
Barkava kapiP84, Barkava, Barkavas pagastsKapsētas
Telefons: 20044379E-pasts: barkava@madona.lv
barku kapiKaunatas pagastsKapsētas
Telefons: 64667002E-pasts: info@kaunata.lv
Barku kapiKaunatas pagastsKapsētas
Telefons: 64667002E-pasts: info@kaunata.lv
Bauru kapiVariešu pagastsKapsētas
Telefons: 65229146E-pasts: variesi@krustpils.lv
Bauskas vecie kapiBauska, Biržu iela 7Kapsētas
Telefons: 63922238E-pasts: dome@bauska.lv
Bazānu kapiZentenes pagastsKapsētas
Telefons: 80205111E-pasts: dome@tukums.lv
Baznīcas kapiSalgales pagastsKapsētas
Telefons: 63085741E-pasts:
Beberbeķu kapiBeberbeķi, Babītes pagastsKapsētas
Telefons: 29102759E-pasts: dome@babite.lv
Beberbeķu vācu karavīru kapiA5, Babītes pagastsKapsētas
Telefons: 26120706E-pasts: dome@babite.lv
Bēku kapiRīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagastsKapsētas
Telefons: 63976100E-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Bēliņu kapiBēliņi, Briežuciema pagastsKapsētas
Telefons: 64522453E-pasts: dome@balvi.lv
Berkavas kapsētaTomes pagastsKapsētas
Telefons: 65038883E-pasts: dome@kegums.lv