lv | ru

Kapsētas

Vārtājas kapiGaviezes pagastsKapsētas
Telefons: 63497924E-pasts: grobinaspagasts@grobinasnovads.lv
Vecdubultu kapiJūrmala, Slokas iela 52Kapsētas
Telefons: 67755807E-pasts:
Veceņu kapiĶekavas pagastsKapsētas
Telefons: 67935803E-pasts: novads@kekava.lv
Vecie ebreju kapiLomonosova iela 2, Latgales priekšpilsētaKapsētas
Telefons: E-pasts:
Vecie kapiLiepājas iela, kuldīgaKapsētas
Telefons: 63322469E-pasts: DOME@KULDIGA.LV
Vecie kapiRēzekneKapsētas
Telefons: 64607609E-pasts: dome@rezekne.lv
Vecie kapiRēzeknes iela 28, PreiļiKapsētas
Telefons: 65322766E-pasts: dome@preili.lv
Vecie kapiMiera iela 3, Inčukalns, Inčukalna pagastsKapsētas
Telefons: 67977310E-pasts: dome@incukalns.lv
Vecpiragovas kapiMērdzenes pagastsKapsētas
Telefons: 65722225E-pasts: merdzene@karsava.lv
Vecticībnieku kapiDaugavpilsKapsētas
Telefons: E-pasts:
Vecticībnieku kapiJēkabpilsKapsētas
Telefons: 65236777E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Vecticībnieku kapiRēzekne,Siņicina iela 4Kapsētas
Telefons: 64607609E-pasts: dome@rezekne.lv
Vecumnieku kapsētaTaļķes iela, Vecumnieki, Vecumnieku pagastsKapsētas
Telefons: 63976100E-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Veismaņu kapiVaives pagastsKapsētas
Telefons: 64161800E-pasts: dome@cesis.lv
Veļķu kapiTumes iela 1, TukumsKapsētas
Telefons: 80205111E-pasts: dome@tukums.lv