lv | ru

Rīgas Sociālais dienests

Baznīcas iela 19/23, RīgaTelefons: 67105048E-pasts: soc@riga.lvMājas lapa: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html

Sociālais dienests nodrošina: sociālās palīdzības sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem atbilstoši normatīvajiem aktiem; Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu; sociālo pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu Rīgā dzīvojošām personām, ģimenēm un personu grupām saskaņā ar normatīvajiem aktiem; pašvaldības budžeta līdzekļu, kas novirzīti Dienestam sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai, administrēšanu; Dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes novērtēšanu; informācijas pieejamības nodrošināšanu Rīgas iedzīvotājiem par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību; atkarību profilaksi Rīgas iedzīvotāju vidū savas kompetences ietvaros; Rīgas iedzīvotāju nodarbinātības jautājumu risināšanu, sadarbojoties ar kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti