lv | ru

Ropažu novada sociālais dienests

Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135Telefons: 67186491E-pasts: soc@ropazi.lvMājas lapa: https://www.ropazi.lv/lv/sabiedriba/sociala-palidziba/socialais-dienests/

Sociālā palīdzība naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu - ienākumiem un īpašuma novērtēšanu personām, ģimenēm (ienākumu deklarācijas izvērtēšana), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. - apbedīšanas pabalsts.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti