lv | ru

Rundāles novada sociālais dienests

Pilsrundāle 1, Rundāles pagastsTelefons: 63962148E-pasts: kristine.bruvele@rundale.lvMājas lapa: http://www.rundale.lv/socialais-dienests

Pašvaldības pabalsti, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus Tiesības saņemt pabalstus ir Klientam, kura faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvā teritorijā, izņemot apbedīšanas pabalstu un pabalstu bēru organizēšanaiun apbedīšanas pakalpojumu segšanai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, kā arī tai ir bijis piešķirts trūcīgās personas statuss; Pabalstu veidi: Apbedīšanas pabalsts; Pabalsts bēru organizēšanai un apbedīšanas pakalpojumu segšanai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, kā arī tai ir bijis piešķirts trūcīgās personas statuss.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti