lv | ru

Salaspils novada Sociālais dienests

Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121Telefons: 67946777E-pasts: socialais.dienests@salaspils.lvMājas lapa: http://salaspilssocialaisdienests.blogspot.com

Salaspils novada pašvaldībā šajos noteikumos noteiktā kārtībā tiek piešķirti šādi neizvērtējamie pabalsti: -bēru gadījumā (apbedīšanas organizēšanai) – 190,00 euro, -apbedīšanas izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām – nepārsniedzot 494,00 euro no kopējiem faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti