lv | ru

Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»

Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV- 3801Telefons: 63881666E-pasts: socialais.dienests@saldus.lvMājas lapa: http://socialais.saldus.lv

Personai, kura uzņēmusies Saldus novada iedzīvotāja apbedīšanu, piešķir apbedīšanas pabalstu: 300,00 euro par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu; starpību līdz 300,00 euro par personu, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 300,00 euro.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti