lv | ru

Viesītes novada Sociālais dienests

Brīvības ielā 8, Viesītē, Viesītes novads, LV-5237Telefons: 65245460E-pasts: sarmite.matacina@viesite.lvMājas lapa: http://www.viesite.lv/?page_id=314

Apbedīšanas pabalsts. Pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai - piešķir EUR 145.00 mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Viesītes novada administratīvajā teritorijā. Ja mirusī persona nav sociāli apdrošināta (faktu apliecina VSAA izziņa), tad izmaksā pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti