lv | ru

Viļakas novada Sociālais dienests

Parka iela 2 Viļaka, Viļakas novads LV-4583Telefons: 64507035E-pasts: sppd@vilaka.lvMājas lapa: http://vilaka.lv/index.php?page=socialais-dienests-kontakti

23. Pabalstu ārkārtas situācijā - personas nāves gadījumā (apbedīšanas pabalstu) piešķir personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Viļakas novada pašvaldībā, apbedīšanai, ja personas apbedīšanai nepienākas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Valsts sociālo pabalstu likuma 15. panta pirmajā daļā un 17. panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī likuma Par valsts pensijām 37. panta otrajā daļā minētais pabalsts, vai arī VSAA izmaksātā pabalsta summa ir mazāka par Ls 150,00. 23.1. Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušā apgādniekam, ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 23.2. Ja mirušās personas apbedīšanai nepienākas VSAA pabalsts, tad pašvaldība šim nolūkam izmaksā pabalstu 150,00 latu apmērā. Ja VSAA izmaksātais pabalsts ir mazāks par Ls 150,00, pašvaldība izmaksā starpību starp Ls 150,00 un VSAA izmaksātā pabalstu. 23.3. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti