lv | ru

Zilupes novada Sociālais dienests

Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751Telefons: 65707318E-pasts: soc.dienests@zilupe.lvMājas lapa: http://zilupe.lv/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests/

Apbedīšanas pabalsts. Tiek piešķirts mirušās personas tuviniekiem, vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, Zilupes novada dzīvesvietu deklarējušā iedzīvotāja miršanas gadījumā, ja viņam nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu vai pabalstu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz mirušās personas miršanas apliecības kopija. Pabalsta apmērs ir Ls 80,00. Pabalstu izmaksā iesniedzējam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

Pakalpojumi
  • Pašvaldības, Sociālie dienesti