lv | ru

Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa

Aizsaules iela1ATelefons: 67378373E-pasts: dznz@riga.lv

MIršanas fakta reģistrācija. Apbedīšanas pabalsta saņemšanas iesnieguma un iesnieguma atraitņa pensijas saņemšanai pieņemšana.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas