lv | ru

Jūrmalas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa

P.Stradiņa iela 6Telefons: 67755143, 67754859E-pasts: Dzimts@jurmala.lv

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

 

Pieņemšanas laiks:  

pirmdiena plkst.10.00_13.00

otrdiena plkst.8.00–12.00

trešdiena plkst.9.00–13.00

ceturtdiena plkst.13.00–18.00

piektdiena plkst.9.00–12.00

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas