lv | ru

Aizkraukles novada dzimtsarakstu nodaļa

Spīdolas iela 2, AizkrauklesTelefons: 65121399E-pasts: dzimtsaraksti@aizkraukle.lvMājas lapa: http://www.aizkraukle.lv/lv/pasvaldiba/dzimtsaraksti/mirsanas-fakta-registracija/

Medicīnisko apliecību par nāves cēloni un mirušās personas pasi jāiesniedz jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citiem ģimenes locekļiem, dzīvokļa vai nama īpašniekam, jebkurai citai personai, kura bijusi klāt nāves brīdī vai citādi informēta par nāves iestāšanos. Par miršanas faktu paziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās – 9:00 – 13:00 un 14:00 – 18:00

Trešdienās – 10:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00

Piektdienās – 8:00 – 13:00

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas