lv | ru

Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļa

Atmodas ielā 22, Aizputē, (14.kab.)Telefons: 63459152E-pasts: dzimt@aizpute.lv

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību. Iesniedzami šādi dokumenti: ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos; mirušās personas pase.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas