lv | ru

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Skolas 7, AknīsteTelefons: 65237757E-pasts: dzimtsaraksti@akniste.lv Mājas lapa: http://www.akniste.lv/dzimtsarakstu-nodala

Par miršanas faktu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī persona mirusi vai atrasts mirušai, vai dzimtsarakstu nodaļai pēc mirušā dzīvesvietas. Dzimtsarakstu nodaļā tiek reģistrēts miršanas fakts un izsniegta miršanas apliecība. Iesniedzamie dokumenti: Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos vai tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls; Mirušās personas - pase jāiesniedz oriģināls; Pieteicēja pase – jāuzrāda pase.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 09.00-12.00; 12.30-17.00

Trešdiena 09.00-12.00; 12.30-17.00

Piektdiena 09.00-12.00; 12.30-14.30

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas