lv | ru

Alojas novada dzimtsarakstu nodaļa

Aloja, Jūras ielā 13 (kultūras nama mazajā zālē)Telefons: 29199014E-pasts: dzimtsar.nod@aloja.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas