lv | ru

Alsungas novada dzimtsarakstu nodaļa

Pils ielā 1, AlsungaTelefons: 29831365, 29266239E-pasts: dzimtsaraksti@alsunga.lv Mājas lapa: https://alsunga.lv/lv/Dzimtsarakstu_nodala/

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Paziņojot par miršanas faktu, dzimtsarakstu nodaļā paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošo dokumentu un iesniedz: •mirušās personas personu apliecinošu dokumentu; •medicīnas apliecību par perinatālās nāves iestāšanos, ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas