lv | ru

Amatas novada dzimtsarakstu nodaļa

„Ausmas”, Drabešu pagastsTelefons: 26133952, 64127937E-pasts: maija.zigure@amatasnovads.lvMājas lapa: http://www.amatasnovads.lv/pasvaldiba/dzimtsarakstu-nodala/

Pirmdienās: plkst. 08-12; 13-17 Trešdienās: plkst. 08-12; 13-17

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas