lv | ru

Apes novada dzimtsarakstu nodaļa

Stacijas iela 2, ApeTelefons: 64307217E-pasts: dzimtsaraksti@ape.lvMājas lapa: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/dzimtsarakstu-nodala/

Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa pakalpojumus klātienē nodrošina tikai pēc iepriekšēja pieraksta Lai ievērotu piesardzības pasākumus, no 2020.gada. 26.oktobra Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē pakalpojumu sniegšanu klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas