lv | ru

Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa

Gaujas iela 33A, ĀdažiTelefons: 67996007E-pasts: dzimtsaraksti@adazi.lvMājas lapa: https://www.adazi.lv/mirsanas-fakta-registresana/

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Oriģināls

1. Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos

2. Pieteicēja pase

3. Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts;

4. Mirušās personas pase (ja ir pieejama)

Apmeklētāju pieņemšanas vieta: 3. stāvs, 324. kabinets

Darba laiks:

Pirmdiena plkst.8.00 – 16.00

Otrdiena plkst.8.00 – 13.00

Trešdiena plkst.8.00 – 12.00

Ceturtdiena 8.00 – 13.00

Piektdiena 10.00 -14.00 (piezvanot iepriekš)

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas