lv | ru

Carnikavas novada dzimtsarakstu nodaļa

Stacijas iela 5, Carnikava,Telefons: 67992303, 28356344E-pasts: sanita.pundina@carnikava.lvMājas lapa: www.carnikava.lvFacebook: Carnikavas novada pašvaldība

Carnikavas novada dzimtsarakstu nodaļā tās darba laikā var reģistrēt personas miršanas faktu, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas un Klientu apkalpošanas centrā var nokārtot Valsts Sociālās apdrošināšanas pabalstus, ja tādi pienākas.

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas