lv | ru

Engures novada dzimtsarakstu nodaļa

Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastāTelefons: 63192243, 26347822E-pasts: dzimtsaraksts@enguresnovads.lv

Miršanas fakta reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu. Par miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Iesniedzamie dokumenti: • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta apliecība par nāves cēloni; • mirušās personas personu apliecinošs dokuments; • miršanas fakta paziņotāja personas apliecinošs dokuments. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsniedz apbedīšanas pabalstu. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: SMĀRDĒ: Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā, LV- 3129, Engures novada Domes ēkā: Pirmdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 18.00 Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00 ENGURĒ: Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā, LV- 3118, Engures pagasta pārvaldes ēkā: Pirmdien no 13.00 līdz 17.00 Otrdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.30 Ceturtdien no 08.00 līdz 12.00; 13.00 – 17.00

Pakalpojumi
  • Dzimtsarakstu nodaļas